Referanser

Her finner dere et lite utvalg av kunder som har valgt Cloudstep og online tjenester fra Microsoft.

 

Logo_BlindheimLogo_EncologoBriskBrude_endelig

 

Offentlig referansecase:

 

 sssssss

Tingstad AS

Samhandling og fleksibilitet i hele konsernet

- Nå har vi mulighet til å jobbe hvor som helst, og kan samhandle med alle i konsernet gjennom skybaserte tjenester. Dette har gitt spesielt de som er mye ute å reiser, en ny arbeidshverdag.

Arne Nafstad er ICT Manager i Tingstad AS, en landsdekkende grossistbedrift som selger skruer, festemidler, kjemi og pakninger. De betjener i hovedsak mekanisk industri, samt noe offshore og bygg. Tingstad er en del av KoppernæsGruppen som har rundt 140 ansatte.

- Vi hadde en Lotus-plattform som var foreldet, den begrenset oss og manglet utviklingspotensiale. Vi har mange ansatte som er ute på veien, og  vi hadde behov for enkle og gode verktøy for samhandling.

- Vi var ute etter en skybasert tjeneste, og vurderte Google, men fant ut at Microsoft ga oss det vi var ute etter. Med Microsoft sin plattform sikret vi også gode muligheter for videre utvikling og fremtidig tilpasning til andre systemer og løsninger. Resultatet er at vi har byttet  til Microsoft-plattformen i hele konsernet.

- Sammen med vår partner Cloudstep la vi opp et veldig godt planleggingsløp som involverte både opplæring, forberedelser, migrering og motivering av de ansatte. Arbeidet vi la ned i planleggingen gjorde migreringen fra Lotus Notes til Exchange Online smertefri.

- Vi var ferdige med implementeringen av Office 365 i april, og merker allerede at samhandling og kommunikasjon går lettere. Utstrakt bruk av Lync gjør at vi reduserer reisetid, og med Office i skyen har de som er ute på reise full kontroll og oversikt over kalender, dokumenter og kan jobbe mens de er på veien.

Tore Alm Ingebrigtsen er markeds- og salgssjef i Tingstad, og har rundt 100 reisedøgn i året. Han har behov for å koble seg opp til e-post og interne ressurser mens han er på veien. For han ble overgangen til Office 365 som en ny verden.
- Å komme over i en Windows-verden var en radikal forbedring for meg. Med Office 365 har jeg tilgang til alt fra alle enheter – enten jeg er på smarttelefon, nettbrett eller PC. Tilgjengelighet, tid og brukergrensesnittet er de store forbedringene i den nye løsningen, og det betyr helt klart mye i min hverdag.

Bedre og mer effektiv kommunikasjon og reduserte kostnader
- Tilgjengelig: Med all programvare i skyen kan ansatte kommunisere og jobbe uavhengig av hvor de er. Dette gjør at de er mer effektive og tilgjengelige.
- Enklere administrasjon: Vi på IT trenger ikke drifte servere, og dette reduserer tid og ressurser til administrasjon, og kostnader til drift.
- Reduserte kostnader: Med Office 365 betaler vi kun for de lisensene vi faktisk bruker, dette gir oss større fleksibilitet og reduserte kostnader.

- Migreringen til ny plattform og skybasert e-post og Office gikk smertefritt. Nå har vi en løsning som er både fremtidsrettet, er enklere å administrere og som gjør samhandling på tvers av hele konsernet mer effektiv. Våre brukere er kjempefornøyde, og det er vi på IT også, avslutter Arne Nafstad, ICT Manager i Tingstad AS.

 

www.cloudstep.no

www.tingstad.no